Meny

Dialoger

När vi arbetar suggestopediskt använder vi specialskrivna dialoger.
Dialoger är skrivna för att dels passa den målgrupp som är tänkt att använda dialogerna, dels för att möta de språkfunktioner som den tänkta målgruppen ska aktivera. Det är spännande, fantasifull, intressant story som kan vara trevlig att läsa även för den som kan språket.
 "Dialogerna förmedlar målspråkskulturen och "dess själ"
och samtidigt som de innehåller allmänmänskliga igenkänningsfaktorer.

Raderna är korta för att underlätta för de som har språksvårigheter. Översättning till hemspråket finns rad för rad. Dessutom finns det grammatikruter för den perifera perceptionen samt konstbilder från målspråkskulturen.

Arbete pågår för fullt att kvalitetssäkra ett antal dialoger som kommer att bli tillgängliga för dem som är diplomerade suggestopedilärare.