Meny

Litteratur

Cramer, Anna (2011) Suggestopedi, lära bättre - må bättre.
Mariefred: Alla Sinnen

Hetland, Jorunn; Lunde, Katrin (2021) Rapport 109. Nytt perspektiv på andrespråkslæring
En kritisk undersøkelse av Lozanov-metoden.
Rapport fra forskningsprosjektet Language learning and its neural correlates

Volda: Högskolan i Volda
https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2755916

Leréde, Jean (1986). Suggestopedi.
Tierp: Stiftelsen Pedagogisk utveckling.

Lozanov, Georgi (1978). Suggestology and Outlines of Suggestopedia.
New York: Gordon and Breach Science Publishers Inc.

Lozanov, Georgi (2009). Suggestopedia/reservopedia.
Sofia: St Kliment Ohridski University Press.

Lozanov, Georgi & Gateva, Evelina. Suggestopedisk språkundervisning (1984).
Tierp: Stiftelsen Pedagogisk utveckling.

Mihaleva, Radostina (2017). New humanistic methods in foreign language teaching - Suggestopedia - Desugestopedia.
http://www.iises.net/proceedings/34th-international-academic-conference-florence/table-of-content?cid=59&iid=032&rid=7936
Hämtad den 16/11 2018

Proceedings of the International Conference on Suggestopedia (1990)
Tierp: Stiftelsen Pedagogisk utveckling.

Unesco (1978). Expert working group on Suggestology and Suggestopedia.
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000300/030087EB.pdf.
Hämtad den 16/11 2018.

Lozanov, G. Suggestologi och Suggestopedi, 1983