Meny

Utbilda dig

... i Suggestopedimetoden

Utbildningen riktar sig i första hand till språklärare, SFI-lärare och/eller personer med minst tre års erfarenhet av språkundervisning.

Utbildningen genomförs i tre steg. Kurs steg 2 a och 2 b tillsammans räknas som en delkurs.

Steg 1
Första steget är en introduktion där du får uppleva suggestopedi både i praktik på förmiddagarna och i teori på eftermiddagarna. Du kan välja att göra det första steget på två olika sätt;

Variant ett (fyra dagar):
Testa själv hur det är att lära sig ett språk med suggestopedimetoden. Du kan välja antingen italienska eller franska.

Variant 2 (fyra dagar):
Auskultera i en befintlig grupp med deltagare som ska lära sig svenska och se hur metoden används i praktiken.

Steg 2
Under ytterligare fyra dagar går vi igenom och övar de moment som ingår i den Suggestopediska cykeln och fördjupar oss i teorin.

Steg 3
På detta sista steg visar vi upp våra respektive färdigheter. Du får konkreta och handfasta tips på hur du ytterligare kan utveckla din undervisning utifrån suggestopedi.

Du hittar information om kurstillfällen, utbildare och fortbildningar i länkarna till vänster.