Meny

Senaste nytt

Nationellt Center för Suggestopedi

NationelltCenterforSuggestopedia.jpg

Nu är nationellt Center för Suggestopedi invigt på Restad Gård. Tack till er alla som deltog. Nu är första steget taget att på allvar sätta Suggestopedin på den svenska pedagogiska kartan.
De drygt 50 deltagarna fick vara med när Hans Kristian Voldstad (en av ägarna till Restad Gård) invigde Centret. Vi var 27 utbildade lärare närvarande och 25 personer kom utifrån och var nyfikna på metoden.

abigwelcome17june.jpg Christina Johnstone inledde med att hälsa alla välkomna till Restad Gård och till invigningen. Därefter tog Professor Jorunn Hetland över och redovisade det viktigaste resultaten från hennes och Katrin Lundes forskning. De har ju följt två grupper med illitterata i Oslo. En grupp där Lisa Hartmark använde suggestopedimetoden. I den andra fanns en lärare som använde traditionell undervisning. Anna Cramér har översatt rapporten till svenska och denna kommer bli tillgänglig till hösten.

PHOTO-2022-06-17-12-07-53.jpg Mumsiga wraps till lunch
En av grupperna som studerar svenska på Restad Gård ansvarade för lunchen och bjöd deltagarna på ett par olika sorters wraps. Gruppen har haft matlagning på schemat och har lärt sig svenska genom att helt och hållet planera allt från att välja recept, gå igenom ingredienser, provlaga ett antal olika recept, skriva om recepten till antal portioner och sedan laga till dem. Ledare har varit Ida Andersson.

workshopkopia.jpg Workshops
Efter lunch var alla deltagare indelade i grupper och fick uppleva hela den suggestopediska cykeln i olika workshops.
Workshopen leddes av Jasmina Topcic, Christina Johnstone, Ida Andersson och Anna Cramér. Det var full aktivitet i samtliga grupper.

Avslutningsvis
Den norska Suggestopediföreningen lämnade över att antal tavlor (Norska målare) att dekorera med i de nya lokalerna.

Som avslutning på en fantastisk invigningsdag sjöng vi alla tillsammans.
På kvällen samlades vi medlemmar igen för en gemensam middag. på hotell Hehrne.
Lördagen ägnades sedan åt att titta på olika aktiveringar och då framförallt synteser – som används på Restad Gård. Vi hade även ett givande samtal kring hur man ska prata om suggestopedimetoden och vilka argument som ska användas åt arbetsgivare för att de ska investera i utbildning av sina lärare.

Suggestopedifamiljen blir större

Under våren har ytterligare sex entusiastiska deltagare blivit klara med sin utbildning.
Grattis säger vi till (från vänster)
Serwat Zarifnejad, Åsa Lindgren, Therese Jakobsson, Malin Hoffman, Marlene Svärd och Jenny Helena Ringvall Axelsson. I mitten Anna Cramér, utbildare.

IMG_1388.jpg

Suggestopedi för föräldralediga

I Flens kommun pågår projektet “Suggestopedi för föräldralediga”. Vid tre tillfällen i veckan erbjuds svenskundervisning digitalt för föräldralediga där de har möjlighet att medverka tillsammans med sina barn. Undervisningen är frivillig och öppen för alla som är intresserade.

Eva Tothne Ferencz arbetar som suggestopedilärare i projektet.

Nytt perspektiv på andraspråksinlärning

Skarmavbild2021-05-24kl.09.56.03.png Jorunn Hetland och Katrine Lunde från Norge är nu klar med sin rapport kring hjärnan och lärandet.I sin studie har de följt ett pilot-projekt i Oslo med två parallellgrupper av analfabeter, en grupp undervisades utifrån Lozanov-metoden och den andra gruppen utifrån ett traditionellt upplägg. Sammanfattningsvis konstaterar de att både lärandet och närvaron är högre i den grupp som gått i suggestopedigruppen. Lärare i pilotprojektet har varit Lisa Hartmark.

I rapporten har de även gjort en grundlig genomgång av Suggestopedimetoden - i Norge kallad Lozanovmetoden. De har också tittat på senare studier gjorda i Sverige. Det vill säga i Eskilstuna och på Restad Gård. I sin rapport uppmärksammar också att mänga studier som görs hänvisar till litteratur och rapporter som är mycket gamla och inte till de nyare skrifterna av Lozanov där metoden är reviderad och uppdaterad.

Rapporten som har nummer 109 heter: Nytt perspektiv på andrespråkslæring
En kritisk undersøkelse av Lozanov-metoden
Rapport fra forskningsprosjektet Language learning and its neural correlates:
Du hittar den på Volda högskola:
https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2755916

Här hittar du genomförda aktiviteter i Suggestopediakademin. Här lägger vi även in länkar till artiklar från hela Sverige där man skrivit som Suggestopedi. Den senaste artikeln ligger alltid på denna sidan. Därefter flyttas den in i flikarna till vänster; Språkträffar eller reportage.

Fyra nya suggestopeder

idamfl.jpg Den 15:e mars blev fyra nya suggestopeder klara med sin utbildning.
Vi gratulerar från vänster;
Anna Pettersson, Svenljunga,
Yvonne Hemmingson, Trollhättan
Yasmin Ateih, Hyltebruk,
Ida Andersson Vänersborg.

Grattis!!!

Språkträff med Marianne Gullberg

gullberg.jpg Höstens språkträff i Suggestopediakademin lockade drygt 20 suggestopedipedagoger från olika delar av Sverige och Norge. Det blev två dagar med påfyllning kring Suggestopedin med fokus på introduktioner och synteser. Vi fick också mycket värdefull bekräftelse från forskningen vad gäller Suggestopedins metod och förhållningssätt.

Att lära sig ett språk omfattar också att lära sig gesterna. Inlärarens gester anger vilken typ av svårigheter denne har och kan även avslöja vad inläraren både kan och menar. Att se gester bidrar dessutom till inlärning. Lärarens gester spelar därför roll, likaså att själv utföra gester gör det lättare att lära.
- Som inlärare måste man både få tala och gestikulera för att underlätta sitt eget lärande, poängterar Marianne Gullberg professor i andraspråksvetenskap på Lunds Universitet.

Förutom att vi bytte erfarenheter, var kreativa i att ge varandra uppslag på olika introduktioner och gav varandra energi och inspiration, fick vi en kort introduktion i det webb-baserade verktyget ”Raka spåret till svenska”.