Meny

Senaste nytt

Suggestopedifamiljen blir större

Under våren har ytterligare sex entusiastiska deltagare blivit klara med sin utbildning.
Grattis säger vi till (från vänster)
Serwat Zarifnejad, Åsa Lindgren, Therese Jakobsson, Malin Hoffman, Marlene Svärd och Jenny Helena Ringvall Axelsson. I mitten Anna Cramér, utbildare.

IMG_1388.jpg

Suggestopedi för föräldralediga

I Flens kommun pågår projektet “Suggestopedi för föräldralediga”. Vid tre tillfällen i veckan erbjuds svenskundervisning digitalt för föräldralediga där de har möjlighet att medverka tillsammans med sina barn. Undervisningen är frivillig och öppen för alla som är intresserade.

Eva Tothne Ferencz arbetar som suggestopedilärare i projektet.

Nytt perspektiv på andraspråksinlärning

Skarmavbild2021-05-24kl.09.56.03.png Jorunn Hetland och Katrine Lunde från Norge är nu klar med sin rapport kring hjärnan och lärandet.I sin studie har de följt ett pilot-projekt i Oslo med två parallellgrupper av analfabeter, en grupp undervisades utifrån Lozanov-metoden och den andra gruppen utifrån ett traditionellt upplägg. Sammanfattningsvis konstaterar de att både lärandet och närvaron är högre i den grupp som gått i suggestopedigruppen. Lärare i pilotprojektet har varit Lisa Hartmark.

I rapporten har de även gjort en grundlig genomgång av Suggestopedimetoden - i Norge kallad Lozanovmetoden. De har också tittat på senare studier gjorda i Sverige. Det vill säga i Eskilstuna och på Restad Gård. I sin rapport uppmärksammar också att mänga studier som görs hänvisar till litteratur och rapporter som är mycket gamla och inte till de nyare skrifterna av Lozanov där metoden är reviderad och uppdaterad.

Rapporten som har nummer 109 heter: Nytt perspektiv på andrespråkslæring
En kritisk undersøkelse av Lozanov-metoden
Rapport fra forskningsprosjektet Language learning and its neural correlates:
Du hittar den på Volda högskola:
https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2755916

Här hittar du genomförda aktiviteter i Suggestopediakademin. Här lägger vi även in länkar till artiklar från hela Sverige där man skrivit som Suggestopedi. Den senaste artikeln ligger alltid på denna sidan. Därefter flyttas den in i flikarna till vänster; Språkträffar eller reportage.

Fyra nya suggestopeder

idamfl.jpg Den 15:e mars blev fyra nya suggestopeder klara med sin utbildning.
Vi gratulerar från vänster;
Anna Pettersson, Svenljunga,
Yvonne Hemmingson, Trollhättan
Yasmin Ateih, Hyltebruk,
Ida Andersson Vänersborg.

Grattis!!!

Språkträff med Marianne Gullberg

gullberg.jpg Höstens språkträff i Suggestopediakademin lockade drygt 20 suggestopedipedagoger från olika delar av Sverige och Norge. Det blev två dagar med påfyllning kring Suggestopedin med fokus på introduktioner och synteser. Vi fick också mycket värdefull bekräftelse från forskningen vad gäller Suggestopedins metod och förhållningssätt.

Att lära sig ett språk omfattar också att lära sig gesterna. Inlärarens gester anger vilken typ av svårigheter denne har och kan även avslöja vad inläraren både kan och menar. Att se gester bidrar dessutom till inlärning. Lärarens gester spelar därför roll, likaså att själv utföra gester gör det lättare att lära.
- Som inlärare måste man både få tala och gestikulera för att underlätta sitt eget lärande, poängterar Marianne Gullberg professor i andraspråksvetenskap på Lunds Universitet.

Förutom att vi bytte erfarenheter, var kreativa i att ge varandra uppslag på olika introduktioner och gav varandra energi och inspiration, fick vi en kort introduktion i det webb-baserade verktyget ”Raka spåret till svenska”.