Meny

Språkträffar

gullberg.jpg Höstens språkträff i Suggestopediakademin lockade drygt 20 suggestopedipedagoger från olika delar av Sverige och Norge. Det blev två dagar med påfyllning kring Suggestopedin med fokus på introduktioner och synteser. Vi fick också mycket värdefull bekräftelse från forskningen vad gäller Suggestopedins metod och förhållningssätt.

Att lära sig ett språk omfattar också att lära sig gesterna. Inlärarens gester anger vilken typ av svårigheter denne har och kan även avslöja vad inläraren både kan och menar. Att se gester bidrar dessutom till inlärning. Lärarens gester spelar därför roll, likaså att själv utföra gester gör det lättare att lära.
- Som inlärare måste man både få tala och gestikulera för att underlätta sitt eget lärande, poängterar Marianne Gullberg professor i andraspråksvetenskap på Lunds Universitet.

Förutom att vi bytte erfarenheter, var kreativa i att ge varandra uppslag på olika introduktioner och gav varandra energi och inspiration, fick vi en kort introduktion i det webb-baserade verktyget ”Raka spåret till svenska”.skriver du din text...