Meny

Föreningen

Suggestopediakademin

Suggestopediakademin är en förening för utbildade lärare i Suggestopedi.
Föreningen har flera syften;

att vara en samlande punkt för Suggestopedilärare i Sverige

att inspirera och coacha medlemmarna genom medlemsträffar
att kvalitetssäkra metod och material

att stå som garant för kvalité av suggestopedimetoden

Två gånger varje år arrangerar vi föreläsningar med spännande föreläsare.

Som medlem får du vårt medlemsbrev fyra gånger per år.
Du kan även köpa suggestopediska spel och aktiveringar till medlemspris.
Du har möjlighet att delta på de workshops och fortbildningsdagar som föreningen anordnar.