Meny

Styrelse

Ordförande

Christina Johnstone
Christina arbetar som suggestopedilärare på Restad Gård i Vänersborg.
Dessutom illustrerar hon, skriver dialoger samt utvecklar spel.
Tel: 0703-489492
christina.johnstone13@gmail.com

Vice Ordförande

Ida Andersson

Kassör

Lena Hallberg

Sekreterare

Anna Cramér

Ledamöter

Wiveka Johansson

Alicja Rowinska

Ulla Ternander