Meny

Material

vaccinerasigwebb.png Suggestopedi är både en metod och ett förhållningssätt. Som lärare ska du skapa förutsättningar så att deltagarna kan tillägna sig de språkfunktioner och det innehåll som är syftet med momentet. Du själv är ett av de viktigaste verktygen genom att du använder både gester, rörelser, rytm och musik. Till detta använder du både dialoger, illustrationer, väggplanscher, aktiveringar, spel och didaktiska sånger.
Mer information kring suggestopediskt utbildningsmaterial hittar du under fliken Suggestopedi.

Som utbildad i suggestopedimetoden har du lärt dig hur en suggestopedisk dialog ska vara utformad.
Som aktiv suggestoped vet du också vikten av visuella hjälpmedel som illustrationer och väggplanscher.
På olika platser runt om i landet finns material - framtagna av utbildade suggestopeder - för det egna klassrummet eller för den egna gruppen.

Suggestopediakademin arbetar för att kvalitetssäkra de dialoger som skrivs, så att de följer de kriterier för suggestopediska dialoger som akademin fastställt. Syftet är också att dessa ska vara tillgängliga för dem som är utbildade i suggestopedimetoden.

Kontakta Suggestopediakademin om du vill veta mera.