Meny

Material

Suggestopedi är både en metod och ett förhållningssätt. Som lärare ska du skapa förutsättningar för att deltagarna kan tillägna sig de språkfunktioner och det innehåll som är syftet. Till din hjälp använder du gester, rörelser, rytm och musik.

På väggarna finns illustrationer och fraser som stöd för inläraren. Ni använder specialskrivna dialoger, didaktiska sånger, spel och aktiveringar.

bingospel.png