Meny

Suggestopedi

Suggestopedi började utformas på 1960-talet vid ”Institutet för Suggestologi och Suggestopedi” i Sofia, Bulgarien. Arbetet leddes av psykiatrikern och hjärnforskaren Georgi Lozanov (1926 – 2012). Lozanov ville skapa en undervisningsmetod som skulle ge den lärande optimal tillgång till sin inlärningspotential. Syftet var dubbelt; snabb inlärning och ett psykiskt välbefinnande.

Metoden utvecklades under år av forskning, för andraspråksinlärning för vuxna, barns läsinlärning samt grundskolans alla ämnen.

Idag är suggestopedin spridd över världen. Den används främst inom andraspråksinlärning för vuxna, och i Sverige och Norge är suggestopedi en använd metod i undervisning för nyanlända. Även lärare i andra ämnen än språk kan med fördel använda den suggestopediska metoden. Flera lärare har undervisat i matematik, historia och biologi på ett suggestopediskt sätt.