Meny

Unescorapporten

Unescorapport
En specialistdelegation från Unesco besökte Sofia 1978 under en vecka, för att studera den suggestopediska undervisningen i dess olika former (språkinlärning för vuxna, första läsinlärning för barn samt grundskolans alla ämnen) Besöket resulterade i en rapport som finns på Unescos hemsida. I den förordas bildandet av ett internationellt centrum för vidare utveckling, forskning och lärarutbildning. Slutrapporten från 1980 finns fortfarande på Unescos hemsida:

Slutrapport:
REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR
LA SUGGESTOLOGIE ET LA SUGGESTOPEDIE
SOFIA, 11-16 décembre 1980