Meny

Metod och Förhållningssätt

Suggestopedi är både en metod och ett förhållningssätt.
Den suggestopediska undervisningen riktar sig till hela människan och är utformad utifrån psykologiska, didaktiska och konstnärliga aspekter. Doktor Lozanov ansåg att lärare i traditionell undervisning riktar sig till en mycket begränsad del av elevernas personlighet. I suggestopedisk undervisning riktar man sig till hela människan, det vill säga inte bara till inlärarens logiska/analytiska jag, utan också hans/hennes känslomässiga/ konstnärliga jag. Resultatet blir bättre inlärning och samtidigt ett psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Förhållningssättet
Kommunikationen i klassrummet är grundläggande i suggestopedin. Det gäller att skapa ett klimat av glädje och avspänning, så att undervisningen upplevs som något stimulerande och behagligt. Suggestopedi är att utgå från att alla kan. Lärarens attityd till stoffet och eleverna är därför mycket viktig: "jag vet att ni kan" - en positiv förväntan, som överförs från läraren till eleverna. Den som tror på sig själv fördubblar sin förmåga. Att arbeta med elevernas självkänsla ses därför som mycket viktigt.