Meny

Deltagaraktivt

suggest-namn.png Deltagaraktivt

Typiskt för suggestopedisk undervisning är att läraren liksom eleverna väljer fiktiva identiteter med namn hemmahörande i målspråkskulturen, samt valfritt yrke. Det gör deltagarna språkaktiva utan att de behöver berätta om sig själva. Det sätter fart på fantasin och det blir intressant för deltagarna att berätta för varandra om sina fiktiva liv. Det kan också fungera som en metafor, där inläraren kliver in i en värld av nya möjligheter och lämna eventuella begränsningar och blockeringar bakom sig. Deltagarna kan släppa sin vardag och behöver inte lämna ut sig själva i språkträningen.

Deltagarna involveras redan från första lektionen i att använda språket. Ordförråd och grammatik tränas i övningar och aktiviteter som innefattar rörelse, sång, musik, rytm, rap, rita/måla, språkspel samt rollspel.

Väggplanscher
På väggarna i klassrummet finns plakat som innehåller till exempel hälsningsfraser, grammatiska strukturer och de ordförrådsgrupper (siffror, veckodagar etc) som anknyter till det stoff som är aktuellt för inlärning.