Meny

Den suggestopediska cykeln

Den suggestopediska cykeln Varje textavsnitt (Dialog) behandlas utifrån en strikt ram, den sk suggestopediska cykeln som består av;

Introduktion, där ordförråd och handling introduceras med bilder, kroppsspråk, rörelse och spel. Allt detta skapar en förförståelse för den kommande texten.

Aktiv konsertläsning är deltagarnas första möte med den nya texten. Texten läses av läraren på ett speciellt sätt till wienklassicistisk musik. Deltagarna följer med i texten; de ser och hör språket samtidigt. Läraren läser med korta mellanrum för varje och ger därmed utrymme för deltagarna att läsa översättningen. Läraren läser med fokus på språkljuden.

Passiv konsertläsning ackompanjeras av barockmusik, där deltagarna lägger ifrån sig texten och bara lyssnar i ett avslappnat tillstånd. Läraren läser i normal samtalstakt med fokus på prosodin.

Den s k aktiveringsfasen där deltagarna tränar textens grammatik och ordförråd på olika sätt i lekar, spel, rollspel, med musik, rytm, rap och sång och genom att rita/måla och röra sig. Aktiviteterna är utformade så att deltagarna använder språket hela tiden utan att behöva anstränga sig. De lyckas hela tiden.
.
Syntes är en avslutande fas, där exempelvis en prosatext tar upp det ordförråd och den grammatik som varit i fokus i dialogen. Och så är cirkeln sluten.