Meny

Suggestopediskt undervisningsmaterial

books.png Det suggestopediska undervisningsmaterialet
Språktexterna (cirka 10 - 14 sidor) de så kallade dialogerna, tar upp vardagliga situationer och kulturella aspekter. De är skrivna med korta rader - max sju stavelser med luft mellan raderna och är därmed lättlästa även för den som har läs- och skrivproblem. Vid sidan av varje rad finns en översättning till deltagarnas modersmål. Ett textmaterial för nybörjare kan innehålla fem till sex dialoger, som alla ingår i en sammanhängande berättelse. Texterna illustreras med konstbilder ur målspråkskulturen. Här och där finns grammatik- och ordförrådsrutor insprängda i direkt anslutning till texten.

Snabbare inlärning
De komplexa texterna kombinerade med den speciella suggestopediska didaktiken och den avspända, glädjefyllda och kravlösa stämningen gör att inlärningstakten ökar jämfört med traditionell undervisning.