Meny

Suggestopediskt undervisningsmaterial

Det suggestopediska undervisningsmaterialet är komplext. Utgångspunkten är de specialskrivna dialogerna. Kopplat till dessa finns väggplanscher, illustrationer samt en rad olika aktiveringar och spel. Dessutom använder man specialskrivna didaktiska sånger. Allt för att göra lärandet lätt, snabbt och roligt.

books.png De suggestopediska dialogerna
Språktexterna (cirka 10 - 14 sidor) de så kallade dialogerna, tar upp vardagliga situationer och kulturella aspekter. De är skrivna med korta rader - max sju stavelser med luft mellan raderna och är därmed lättlästa även för den som har läs- och skrivproblem. Vid sidan av varje rad finns en översättning till deltagarnas modersmål. Ett textmaterial för nybörjare kan innehålla fem till sex dialoger, som alla ingår i en sammanhängande berättelse. Texterna illustreras med konstbilder ur målspråkskulturen. Här och där finns grammatik- och ordförrådsrutor insprängda i direkt anslutning till texten.

Väggplanscher och illustrationer
Ett suggestopediskt klassrum är fyllt av väggplanscher och illustrationer. På detta sätt underlättas lärandet genom att man tar tillvara på hjärnans inbyggda förmåga till perifer perception. Det vill säga att hjärnan ser och tar in utan att vi är medvetna om det.

Aktiveringar och spel
Alla aktiveringar och spel är uppbyggda så att alla kan vara med. Alla de ordväxlingar som kommuniceras mellan deltagarna finns antingen på väggarna eller i de kort som ingår i spelen.

Snabbare inlärning
De komplexa texterna kombinerade med den speciella suggestopediska didaktiken och den avspända, glädjefyllda och kravlösa stämningen gör att inlärningstakten ökar jämfört med traditionell undervisning.