Meny

Historik

Suggestopedins upphovsman, prof. Georgi Lozanov
Georgi Lozanov var läkare specialiserad inom psykiatri och neurologi samt hjärnforskare. I början av 1960-talet bestämde han sig för att lämna sin läkarbana och istället ägna sig åt att utforma en metod för optimalt lärande.

Han ledde State Institute of Suggestology (studiet av stimulis/signalers påverkan på människan) and Suggestopedia i Sofia under 1960 - 70 talen. Vid institutet fanns ett 100-tal anställda - lärare, forskare m fl. samt ett för tiden modernt elektrofysiologiskt laboratorium. Vid institutet utvecklades suggestopedisk metodik och suggestopediskt undervisingsmaterial hand i hand med forskning. En av hans främsta medarbetare var Dr. Evelina Gateva, (1939 – 1997) som introducerade de konstnärliga element som är en viktig del av den suggestopediska undervisningen.

Han presenterade sin doktorsavhandling om Suggestopedi 1971 vid Sofia University Kliment Ohridski och erhöll därvid en professur.

Lozanov var dessutom under sex år ledare för Research Intstitute for Learning Studies i Österrike och ledare för Department of Suggestopedia for Children vid Pedagogiska Akademin i Wien, under det österrikiska utbildningsministeriet.

Husarrest
Ryktet om den framgångsrika undervisningsmetoden spred sig utan för Sovjetuninonen och Lozanov och Gateva var ofta inbjudna till olika länder för konferenser och föreläsningar. När de var på väg till USA för ett officiellt besök 1980 stoppades de vid flygplatsen. Deras pass togs ifrån dem, och de sattes av hittills okänd anledning i husarrest utan kontakter med omvärlden, fram till Sovjetunionens fall 1989. Samtidigt stängdes institutet i Sofia, och Lozanovs övriga åtaganden upphörde. Även de suggestopediska grundskolorna stängdes.

Lozanov och Gateva fortsatte dock att utveckla suggestopediskt undervisningsmaterial, och efter 1989 erbjöds de av österrikiska staten lokaler och professurer i Österrike. De tackade nej till professurer, men sade ja till lokaler i Viktorsberg, Vorarlberg. Där utbildade lärare och lärarutbildare samt deltog i konferenser runt om i världen. De flyttade senare verksamheten till Wien, där Dr. Evelina Gateva avled 1997.