Meny

Workshops

Vill du själv och dina kollegor utveckla era färdigheter som suggestopedipedagoger är du/ni välkommen/välkomna till någon av suggestopediakademins workshops.

Vi genomför en workshop på våren och en på hösten. Till dessa bjuder vi varje gång in spännande föreläsare.
Vi fördjupar oss även i något/några av de olika momenten i den suggestopediska cykeln.

Det kan exempelvis vara att;
träna på så kallade konsertläsningar
ge tips på hur vi kan använda dialogerna.
få inspiration hur man kan aktivera sina inlärare i övningar.

Vi lyssnar på dina behov som suggestopedilärare och utformar workshopen utifrån dina önskemål.

Håll utkik på hemsidan när nästa workshop är planerad.